Gotlandsmusiken

Gotlandsmusiken

GotlandsMusiken (GM), en av Sveriges 23 regionala musikinstitutioner, är öns enda fasta professionella ensemble med 15 musiker för all slags musik, i olika ensembler: Gotland Jazz Trioo • Gotlands Blåsarkvintett • Gotland Brass • GMs Orkester • Gotland Big Band.

GM har det regionala musikuppdraget, vilket bl a innefattar konsertverksamhet i skolor och i vården, biblioteksspelningar och Konsertserier. GM inspirerar, stöttar och samverkar med den lokala musiken avs. ungdom/utbildning, amatörer, fria professionella aktörer och konsertarrangörer. GM genomför 340 aktiviteter per år för ca 30.000 personer (2019), i huvudsak gotlänningar.

GotlandsMusiken arbetar ständigt och medvetet med ett jämställdhets- hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv, i enlighet med våra policies. Alla evenemang beaktar tillgänglighetsaspekten för funktionshindrade.

GotlandsMusiken är ansluten till arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst och följer centrala fackliga avtal.

 

Besök Gotlandsmusikens hemsida