Nätverket för professionell blåsmusik i SVerige

Om Nätverket

Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige bildades 2016 på initiativ av Kungliga Musikaliska Akademien i syfte att stärka blåsmusiken som konstform och lyfta dess roll i kulturlivets ekosystem. 

Idag är den professionella blåsmusiken på flera håll hotad och den svenska tillväxten av unga, professionella musiker inom flera blåsinstrumentgrupper är svag och inte internationellt konkurrenskraftig.

Blåsmusiknätverket vill därför:

  • värna existerande blåsensembler, såväl professionella som amatörer
  • öka insikterna om/intresset för den professionella blåsmusiken och dess villkor
  • aktivt bidra till återväxten av professionella musiker
  • utveckla gemensamma konkreta samarbeten
  • formulera strategier för blåsmusikens överlevnad och utveckling i Sverige

I Blåsmusiknätverket ingår

Arméns Musikkår

Blåsarsymfonikerna

Bohuslän Big Band

Försvarsmusiken

GotlandsMusiken

Göteborg Wind Orchestra

Kungliga Musikaliska Akademien

Livgardets Dragonmusikkår

Marinens Musikkår

Norrbotten Big Band

Östgötamusiken