Kungl. Musikaliska Akademien

Kungl. Musikaliska Akademien

Kungl. Musikaliska Akademien instiftades av Gustav III år 1771. Idag är Akademien en fristående institution som förenar tradition med ett aktivt engagemang i dagens musikliv.

”Akademien har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet. Den skall därvid följa utvecklingen inom det svenska och internationella musiklivet, ta initiativ för att gagna musikkulturen samt på musikens skilda områden stödja utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.” Ur Kungl. Musikaliska Akademiens stadgar, fastställda av regeringen den 22 december 2020 

Akademien består av cirka 170 svenska ledamöter och 60 utländska, samt fyra hedersledamöter. Bland ledamöterna återfinns musiker, sångare, tonsättare, musikforskare, pedagoger, musikadministratörer och journalister.

Verksamheten leds av en styrelse som består av preses, två vice presides och åtta ledamöter. Det dagliga arbetet genomförs av akademiens kansli med lokaler på Blasieholmstorg i Stockholm. Kansliets arbete leds av den Ständige sekreteraren.

Akademien delar varje år ut hundratals stipendier till musikstuderande och anordnar tävlingar som Solistpriset och Blåsmusikpriset. Den senaste tiden har man även initierat stora projekt och verksamheter som Levande Musikarv, tankesmedjan Unga tankar om musik och projektet Sjungande barn.

 

 

Besök Kungl. Musikaliska Akademiens hemsida