Östgötamusiken

Östgötamusiken

Östgötamusiken har ett regionalt uppdrag att erbjuda alla i Östergötland tillgång till levande musik med hög kvalitet på professionell nivå och verka brett inom flera genrer.
Uppdraget utförs genom att stödja och utveckla musiklivet i regionen på olika sätt men också genom att vara en aktiv part i nationella och internationella nätverk.
Med egna professionella musiker och med frilansande artister ges varje år hundratals konserter – för unga, för seniorer, för alla i regionen!

Östgöta Blåsarsymfoniker – Östgötamusiken
Östgöta Blåsarsymfoniker (engelskt namn Nordic Wind Ensemble) är en av landets ledande professionella blåsorkestrar med anor från 1500-talet. I alla tider har orkestern bevarat och utvecklat sitt arv, för att idag vara en modern blåsorkester som ständigt arbetar och utvecklar nya vägar, konsertformer och samarbeten. Östgöta Blåsarsymfoniker drivs av att hitta nya utmaningar i samarbeten för att skapa spännande beröringspunkter människor och kulturer emellan. Orkestern samarbetar med dirigenter, solister, dansare, skådespelare, ensembler, orkestrar, samarbetsparter och beställare och gärna hemma i Östergötland, som är Östgöta Blåsarsymfonikers främsta mötesplats, där musik- och kulturupplevelser berikar och skapar gemenskap för alla.

Musikerna i Östgöta Blåsarsymfoniker delar sitt uppdrag med att också spela i någon av Östgötamusikens tre fasta ensemblerna, Östgöta Brasskvintett, Crusellkvintetten och Östgötabandet.

 

Besök Östgötamusikens hemsida