Försvarsmusiken

Försvarsmusiken

Försvarsmusiken är den enhet som tillgodoser Försvarsmaktens, Hovets och regeringens behov av musik. Enheten består av en stab samt tre professionella, heltidsanställda musikkårer: Arméns musikkår, Livgardets dragonmusikkår och Marinens musikkår. Försvarsmusiken är en del av Livgardet och stödjer även Hemvärnets 28 musikkårer som finns spridda runt om i landet.

Försvarsmusikens musikkårer genomför över 600 uppdrag varje år, både i Sverige och utomlands. De ceremonier och högtidliga tillfällen som oftast engagerar musikkårerna är vaktparader, statsbesök och ceremonier ute på Försvarsmaktens förband. Utöver detta ger Försvarsmusikens musikkårer konserter runt om i landet.

Försvarsmusikens tre musikkårer har olika sammansättning och en stor flexibilitet att anpassa ensemblestorlek och repertoar utifrån respektive tillfälle och de förutsättningar som råder.

Musik och försvar har en lång gemensam historia, och en del av musikens roll är att bidra med tydlighet, värdighet och högtidlighet till en militär händelse. Musiken kan till exempel förstärka glädjen och stoltheten vid en medaljering, eller ge utrymme för sorg och eftertanke i en svår stund.

Med tongångar som har låtit likadant i århundraden länkar militärmusiken ihop dagens ceremonier med de som varit, och placerar dem i en kontext. På så sätt tar Försvarsmusiken ansvar för det militärmusikaliska arvet, levandegör det i dagens ceremonier och konserter, och utvecklar det för att passa i en modern försvarsmakt.

 

Besök Försvarsmusikens hemsida